რელიგია

Hüquq/cinayət
7 İyun, 2018

Error: Kvitsiani küfrün cəzasını Avropanın adı ilə tələb edir

“Vətənpərvərlər Alyansının” üzvü Emzar Kvitsiani tərəfindən Gürcüstan Parlamentində qaldırılmış qanun layihəsi hazırda müzakirə mərhələsindədir və Hüquq Departamenin dəstəyini ala bilməyibdir. Qanunlayihəsi dini duyğuların təhqir edilməsinə görə cəriməni yaxud da azadlıqdan...