სატელევიზიო სიუჟეტი

გიორგი მუჩაიძე ნატოსთან თანამშრომლობის შესახებ