სატელევიზიო სიუჟეტი

ფოტო და ვიდეომანიპულაციები


მედიის განვითარების ფონდის (MDF) მკვლევარი სოფო გელავა და მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი ანდრია კაკაბაძე ქართულ ონლაინ მედიაში გავრცელებული "ორგანოებით ვაჭრობის" ამსახველი ფოტო და ვიდეომანიპულაციების შესახებ საუბრობენ