სატელევიზიო სიუჟეტი

Tato Kipshidze about ID Cards