სატელევიზიო სიუჟეტი

რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლა. MDF-ის მედია წიგნიერების ლაბორატორია


რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლა. MDF-ის მედია წიგნიერების ლაბორატორია