სატელევიზიო სიუჟეტი

დავით ბატაშვილი უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შესახებ


დავით ბატაშვილი უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შესახებ