ისტორიით მანიპულირება

ისტორია
19 ივნისი, 2018

“პოლიტიკანო” ევროპის წარსულს აწმყოდ, საბჭოთას - მომავლად გვისახავს

ისტორიის გაყალბებასა და წარსულით მანიპულირებას პროპაგანდის მეთოდებში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ამ კუთხით ქართულ საინფორმაციო სივრცეში პროპაგანდისტული ფეისბუქ გვერდი “პოლიტიკანო”