ღორის სპერმა

ევროინტეგრაცია
26 ივლისი, 2018

Geworld-ი მიცვალებულის მჯდომარედ დაკრძალვისა და ღორის სპერმის შესახებ დადგენილებებში დასავლეთის “მზაკვრულ ხელს” ხედავს

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებულმა დადგენილებამ მიცვალებულების მჯდომარე მდგომარეობაში დაკრძალვის შესახებ, ცნობამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ღორის სპერმის დარი