ისტორიის გაყალბება

პოლიტიკა
25 ოქტომბერი, 2017

როგორ ებრძოდნენ ლიბერალებს სხვადასხვა დროში

ლიბერალიზმის წინააღმდეგ შეტევა ერთი მხრივ ღიად პრო-რუსული, მეორე მხრივ კი ეთნონაციონალისტური ძალების მხრიდან წინასაარჩევნო პერიოდში განაკუთრებით გაძლიერდა და რიგ შემთხვევებში წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილადაც კი იქცა. ამის მაგალითია საარჩევნო ბლოკის “დიმიტრი...