მითი

ისტორია
14 მაისი, 2021

Активные мероприятия: საბჭოთა კამპანიები კემპ დევიდის შეთანხმებიდან მექის მეჩეთამდე

საბჭოთა კავშირი თავისი ისტორიის განმავლობაში სხვადასხვა საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად მუდმივად იყენებდა ე. წ. აქტიურ ზომებს (активные мероприятия), რათა მნიშვნელოვან მოვლენებსა და საკითხებზე შესაბამისი გავლენა მოეხდინა . აქტიური...