მითი

მედია
19 ივლისი, 2019

კრემლის ჟურნალისტები, რომლებიც ბუნებაში არ არსებობენ

EUvsDisinfo -ს მასალა New Eastern Outlook (NEO) ინგლისურენოვანი ონლაინ ჟურნალია, რომელსაც რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი (Russian Academy of Science’s Institute for Oriental Studies) მართავს. ვებ-გვერდზე შესაძლებელია სხვადასხვა თემატიკის სტატიების...