ინფოგრაფიკა

8 მაისი: ნაციზმზე გამარჯვების დღე 9 მაისი: დიდ სამამულო ომში გამარჯვების დღე