ინფოგრაფიკა

ვილნიუსი: რუსეთის იმპერიის და საბჭოთა ოკუპაციის ქრონიკა 1795-1990

ვილნიუსი: რუსეთის იმპერიის და საბჭოთა ოკუპაციის ქრონიკა 1795-1990