ქვიზები

27 დეკემბერი, 2018

სანტა-ქვიზი

ჩამოთვლილი პასუხებიდან რომელია სიმართლე და რომელი ყალბი ამბავი?