სატელევიზიო სიუჟეტი

3 ტყუილი უკრაინაში გოლოდომორის შესახებ