Təhsil

Xarici dil üzrə könüllü müəllimlərin sayı son illərdə 98%-faiz azalıb

24 İyul, 2017

Gürcüstanın Avropa Birliyi ilə Assosasiya müqaviləsin əsasən, Təhsil və Təlimlər sahəsində əməkdaşlığın önəmli hissələrindən biri də xarici dillərin tədrisinə şərait yaratmaqdır (Assosasiya haqqında razılaşma. Maddə 359e). 2010-cu ildən bu günə qədər „Gürcüstanla birlikdəöyrət vəöyrən"proqramındaiştirak edən müəllimlərin sayının kəskin şəkildə azalması tendensiyası müşahidə olunur, lakin Assosasiya Müqaviləsinin gündəmi bu baxımdan daha çox fəallığın həyata keçirilməsinə imkan verir.

Təhsil və Elm Nazirliyinin ictimaihüquqlu hüquqi Şəxs Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzi „Gürcüstanla birlikdəöyrət vəöyrən"layihəsinin icrasına 2010-cu ildə başladı. Layihə Gürcüstanda inglis, fransız və alman dilinin inkişafı və dəstəyini nəzərdə tuturdu.

„Gürcüstanla birlikdə öyrət və öyrən"inəsas məqsədi Gürcüstanın şagird-gənclərinə Qərb və Avropa mədəniyyəti, dəyərləri və ənənələri haqqında bu mədəniyyətin nümayəndələri ilə bir başa ünsiyyət yolu ilə məlumat vermək idi .”

ictimaihüquqlu hüquqi Şəxs Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzindən tələb olunan məlumata əsasən, 2016-cı ilin„Gürcüstanla birlikdəöyrət vəöyrən" proqramında 31 xarici dilli könüllÜ məllim iştirak edir: 3 Kanadadan, 1 Fransadan, 2 Böyük Britaniyadan və 25 ABŞ-dan. Könüllü müəllimlər Gürcüstanın müxtəlif regionları üzrə aşağıdakı kimi paylaşılıblar : Acara - 5, Quriya - 2, Tbilisi - 1, İmereti - 4,Kaxeti - 5, Raca-Leçxumi - 1, Sameqrelo-Zemo Svaneti- 7, Kvemo-Kartli - 2, Daxili Kartli - 4. Gürcüstan üzrə könüllü müəllimlər 40 ixtimai məktəb üzürə paylaşılıblar. Bəzi könüllü müəllim iki məktəblə əməkdaşlıq edir.

Ötən ilin İctimai hüquqlu hüquqi Şəxs Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzindən daxil olan məlumatlarına əsasən keçən ilin statistikasına gəldikdə isə bu statistika kəskin düşüşdən xəbər verir. Əgər 2010-2011-ci illərin proqramında 1500 könüllü iştirak edirdisə, 2014-cü ildə bu rəqəm - 132 -ə, 2015 –ci ildə - 94-ə, 2016-cı ildə isə 31 ə düşüb.

""

Gənclər arasında ictimai fikirin öyrənilməsi zamanı, 2015-ci ildə media inkiaf Fondunun həyata keçirdiyi sorğuda (MDF) rəyi soruşulun gənclər inglis dilini bilmə səviyyəsinə görə özlərini qiymətləndirərkən 11, 2% çox yaxşı bildiyini, 20, 4% yaxşı bildiyini, 22%- isə orta səviyyədə bildiyini, 28,4% pis bildiyini, 18%-isə ümumiyyətlə bilmədiyini qeyd edib.

İnfoqrafika ilə burada tanış ola b ilərsiniz: Gürcüstanla birlikdə öyrət və öyrən proqramında iştirak edən könüllü müəllimlərin statistikası, 2010-2016

* 2013–cü ildən Gürcüstanla birlikdə öyrət və öyrən proqramında sadəcə inglis dili öyrədən könüllü müəllimlər iştirak edirlər