მითები

ՆԳՕ
16 Նոյեմբեր, 2015

Առասպելն այն մասին, իբր ոչկառավարական կազմակերպությունները պայքարում են մշակութային ժառանգության դեմ, անհիմն է

Մանանա Թևզաձե Ոչկառավարական կազմակերպությունների մասին տարածված կարծիքների շրջանում գերիշխում է կարծիքն այն մասին, իբր դրանք պայքարում են ամեն տեսակ ազգայինի դեմ: Այս կարծիքի սխալ լինելը հաստատում են թեկուզև այն լայնամասշտաբ...