თურქეთი

მიგრანტები
4 მაისი, 2018

დეზინფორმაცია, თითქოს თურქეთის 25 000 მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა

თურქოფობიულ კონტექსტში სხვადასხვა წყაროები პერიოდულად ავრცელებენ დეზინფორმაციას, თითქოს თურქეთის ათეულ ათასობით მოქალაქეს ქართული პასპორტი დაურიგდა, რაც აჭარის რეგიონის საქართველოს ტერიტორიიდან