მითი

სხვადასხვა
18 სექტემბერი, 2020

რას გულისხმობს რეალურად სტამბოლის კონვენცია და რას ამტკიცებს Geworld?

2020 წლის 9 სექტემბერს ონლაინ გამოცემა საქართველო და მსოფლიომ გამოაქვეყნა სტატია , სათაურით „ევროკავშირის გენდერული ტერორი”, სადაც მწვავედაა გაკრიტიკებული ევროპის საბჭოს კონვენცია “ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და...