მითი

თვალსაზრისი
12 თებერვალი, 2020

რუსეთის გავლენა ქართულ მედიაზე

წინააღმდეგიბრივი - ქართული მედია გარემოს დასახასიათებლად ალბათ ეს არის ყველაზე სწორი შეფასება. მედიის მფლობელობის სტრუქტურა ხშრად ნათელი არ არის. ონლაინ გამოცემები ჩნდებიან და რამდენიმე კვირიანი აქტივობის შემდეგ უჩინარდებიან. უფრო მეტიც,...