მითი

ჯანდაცვა/ბიოუსაფრთხოება
29 მაისი, 2020

კორონავირუსი ხელს უწყობს რუსეთ-ჩინეთის თანამშროლობას მაღალი ტექნოლოგიების სფეროში

RFE/FL -ის მიხედვით რუსეთი და ჩინეთი ჯერ კიდევ კოვიდ-19-ის პანდემიამდე თანამშრომლობდნენ მაღალ-ტექნოლოგიების სფეროში. თუმცა, პანდემიამ პეკინისა და მოსკოვის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააღრმავა. მოვლენების ასეთი განვითარება დიდ გავლენას მოახდენს ევრაზიაზე. “პანდემია...