მითი

სხვადასხვა
20 იანვარი, 2020

Facebook პოლიტიკური რეკლამების გამჭვირვალობას ზრდის

Facebook რეკლამების ბიბლიოთეკის (Ad Library) ფუნქციებს განაახლებს , რითაც პოლიტიკური და სოციალური რეკლამების გამჭვირვალობას გაზრდის და მომხმარებლებს მათზე მეტ კონტროლს მიანიჭებს. კომპანია შემდეგ სიახლეებს გეგმავს: რეკლამების ბიბლიოთეკაში შესაძლებელი იქნება არამხოლოდ...