ინფოგრაფიკა

აბორტების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი - ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში (დას/ჩრდ), ყველაზე მაღალი რუსეთშია