ინფოგრაფიკა

რა ფაქტორები განაპირობებს  COVID-19-ით დაინფიცირების მაღალ რისკებს ეთნიკურ და რასობრივ ჯგუფებში