სატელევიზიო სიუჟეტი

გიორგი მელაძე აშშ-ში რელიგიის როლის შესახებ