სატელევიზიო სიუჟეტი

პრორუსული პარტიებიც დასავლურ ინსტიტუტებს ენდობიან!