სატელევიზიო სიუჟეტი

საბჭოთა კავშირის იდეალიზაცია ქართულ მედია სივრცეში


საბჭოთა კავშირის იდეალიზაცია ქართულ მედია სივრცეში