სატელევიზიო სიუჟეტი

ვიდეოფაბრიკაცია გერმანელ მიგრანტებზე და აგვისტოს დეზინფორმაციები